-Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa marjları şu şekilde ayarlanmalıdır:
-Kağıt Boyutu: Dikey A4
-Üst Kenar Boşluk: 3 cm
-Alt Kenar Boşluk: 3 cm
-Sol Kenar Boşluk: 2,5 cm
-Sağ Kenar Boşluk: 2,5 cm
-Yazı tipi: Garamond
-Yazı tipi Stili: Normal
-Boyutu (normal metin): 12 punto
-Boyutu (dipnot metni): 10 punto
-Normal Metin Satır Aralığı: 1,5 / Paragraf Aralığı: Önce 0 nk, Sonra 6 nk
-Ana metin (Kaynakça, Öz ve Dipnotlar Hariç) paragraf girintisi ilk satır 1, 25 değerinde olmalıdır.
– Dipnotların paragraf girintisi asılı 0,5 aralığında olup, ilk satırda TAP tuşuna basılarak bütün kaynaklar hizalandırılmalı, iki yana yaslı, satır aralığı tek olmalıdır.
-Öz ve Abstract Yazım Kuralı: Yazı Tipi Garamond, Normal, 11 Punto, Satır aralığı: Tek olmalıdır.
-Arapça karakterler Times New Roman 12 karakterde olmalıdır.
-Arapça ayrı paragraf şeklinde yer verilen ayet ya da metinler paragraf girintisi olmadan sağa yaslı olarak iki yana ortalanmalıdır.
-Öz tek paragraf şeklinde yazılmalıdır. Anahtar kelimelerin ilki ilgili disiplin olmalıdır.
-Blok alıntılar ayrı bir paragraf halinde Garamond yazı tipi ile soldan 1.25 cm girinti ile 11 Punto olmalıdır. Paragraf boşluğu bırakılmamalıdır.
-Dergiye gönderilen makalelerin hacmi -editör kurulu kararı istisna- kaynakça ve dipnotlarla birlikte 10000 kelimeyi geçmemelidir. Kitap ve sempozyum değerlendirmelerinde 4000 kelime aşılmamalıdır.
-Makalelerin 200-350 kelimelik özet /abstract ile birlikte en az 5 en fazla 7 anahtar kelime içermelidir.
-Kitap, sempozyum, çalıştay değerlendirmesi gibi çalışmalarda 200-350 kelimelik Türkçe ve İngilizce öz olmalıdır.
-Makale içerisindeki başlıklar İsnad Atıf Sistemi 2’ye uygun olarak, başlıklandırma otomatik yapılmalı ve başlıklar aynı hizada olmalıdır.
-Bütün başlıkların sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır.
-Makalede paragraflar arasında satır boşluğunun olmamasına dikkat edilmelidir.
-Kaynakça sonuç sayfasından sonra ayrı bir sayfadan başlamalıdır. Satır aralığı: 1,5. Paragraf girintisi: Asılı 1,25 değerinde iki yana yaslı olmalıdır. Makale metnindeki kaynaklar arasında satır boşluğu olmamalıdır.
-Metinde Türkçe seçilmiş ve Yazım Denetimi Dil Bilgisi taramasıyla olabilecek imla hatalarında olabildiğince arındırılmış olmalıdır.
-DİSAR, atıf ve kaynakça yazımında İsnad Atıf Sistemini 2 (The Isnad Citation Style 2) kullanmaktadır.
-BÜTÜN ÇALIŞMALAR EKTE YER ALAN ÖRNEK MAKALE DOSYASINA AKTARILARAK – KAPAKTAKİ YAZAR VE MAKALE ALT-ÜST BİLGİLERİ DÂHİL – ÖRNEK MAKALE WORD DOSYASI ÜZERİNDE DÜZENLENMELİDİR. Bk. ÖRNEK MAKALE DOSYASI
-ISNAD ATIF SİSTEMİ 2. EDİSYON KRİTERLERİNE VE DERGİ YAZIM KURALLARINA UYGUN OLMAYAN MAKALELER KABUL EDİLMEYECEKTİR.