Din Sosyolojisi Araştırmaları (DİSAR)

Sahibi

Ekonomik,  Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü adına

Dr. Mustafa GÜNERİGÖK

Editör

Dr. Abdullah İNCE

Dil Editörü

Dr. Ayşe Elmalı KARAKAYA

Alan Editörü

Dr. Hamit AKTÜRK

Alan Editörü

Dr. İhsan KUTLU

Alan Editörü

Dr. Âdem LEVENT

Yayın Kurulu

Dr. Abdullah İnce/ Sakarya Üniversitesi

Dr. Mustafa Günerigök/ Sakarya Üniversitesi

Dr. Ayşe Elmalı Karakaya/ Sakarya Üniversitesi

Dr. İsmail Akyüz/ Sakarya Üniversitesi

Dr. Hamit Aktürk/ Adıyaman Üniversitesi

Dr. Âdem Levent/ Uludağ Üniversitesi

Dr. İhsan Kutlu

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Âdem Aygün/ Viyana Krems Uygulamalı Eğitim Bilimleri Üniversitesi

Dr. Ayhan Ercüment/ Muş Alparslan Üniversitesi

Dr. Aykut Sığın/ Aksaray Sosyolojisi

Doç. Dr. Bahset Karslı/ Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Celaleddin Çelik/ Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr. Emin Yaşar Demirci/ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof. Dr. Erdal Baykan/ Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Ejder Okumuş/ Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Prof. Dr. Erkan Perşembe/ Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Fatma Çakmak/ Harran Üniversitesi

Prof. Dr. Kemal Ataman/ Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Bakırcı/ Giresun Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Akgül/ Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit/ Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Tekin/ İstanbul Üniversitesi

Dr. Necdet Subaşı/ MEB

Doç. Dr. Ramazan Akkır/ Namık Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Suvat Parin/ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof. Dr. Talip Küçükcan/ Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Vejdi Bilgin/ Uludağ Üniversitesi