• Din Sosyolojisi Araştırmaları (DİSAR) Nisan ve Ekim aylarında yılda iki kez uluslararası, hakemli, akademik, süreli ve elektronik ortamda yayımlanan dergidir.
  • DİSAR’da din-toplum ilişkisi, toplumsal değişme ve din, dini kurumlar, dini gruplar, modernleşme, sekülerleşme, laiklik, modern çağda din, dindarlık, dini hayat, sosyal teoriler ve din gibi din sosyolojisi alanının tüm alanlarında özgün araştırma, değerlendirme (makale, kitap, bilimsel toplantı), inceleme, derleme, bildiri, röportaj ve edisyon kritik tarzı çalışmalar yayımlanır.
  • Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur.

  Yayın ve Değerlendirme Ücreti

DİSAR yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep etmemektedir.


    Odak ve kapsam

DERGİMİZ 30 NİSAN ve 30  EKİM tarihlerinde olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir.

Dergimizde aşağıdaki alanlarda üretilen akademik makaleler yayınlanır.

DİN SOSYOLOJİSİ, TOPLUMSAL DEĞİŞME VE DİN, DİN-TOPLUM İLİŞKİSİ, MODERNLEŞME, SEKÜLERLEŞME, LAİKLİK, DİNİ GRUPLAR, DİNİ KURUMLAR