Amaç

Uluslararası Din Sosyolojisi Araştırmaları (DİSAR) din-toplum ilişkisi, toplumsal değişme ve din, dini kurumlar, dini gruplar, modernleşme, sekülerleşme, laiklik, modern çağda din, dindarlık, dini hayat, sosyal teoriler ve din,  din sosyolojisi alanının tüm alanlarında makalelerin yayınlanmasını sağlayan açık erişim dergisidir. Uluslararası hakemli bir e-dergidir. DİSAR, yenilikçi bilimsel araştırmaları ve bilgi birikimini yayma amacına sahiptir. DİSAR araştırmacılara ve toplumlara önemli bir katkıda bulunmaktadır. DİSAR araştırma ve bilimsel gelişmeler arasında köprü kurmaktadır.

Kapsam

DERGİMİZ 30 NİSAN ve 30  EKİM tarihlerinde olmak üzere yılda iki kez yayımlanan (uluslararası) alan indeks kapsamlı hakemli akademik bir dergidir. Dergimizde aşağıdaki alanlarda üretilen akademik makaleler yayınlanır.

DİN SOSYOLOJİSİ, TOPLUMSAL DEĞİŞME VE DİN, DİN-TOPLUM İLİŞKİSİ, MODERNLEŞME, SEKÜLERLEŞME, LAİKLİK, DİNİ GRUPLAR, DİNİ KURUMLAR