Ekonomik, Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Adına Sahibi

Dr. Mustafa GÜNERİGÖK

Baş Editör

Dr. Abdullah İNCE

Dil Editörü

Dr. Ayşe Elmalı KARAKAYA

Alan Editörleri

Dr. Hamit AKTÜRK


Dr. İhsan KUTLU


Dr. Âdem LEVENT

Yayın Kurulu

Dr. Abdullah İnce/ Sakarya Üniversitesi


Dr. Mustafa Günerigök/ Sakarya Üniversitesi


Dr. Ayşe Elmalı Karakaya/ Sakarya Üniversitesi


Dr. İsmail Akyüz/ Sakarya Üniversitesi


Dr. Hamit Aktürk/ Adıyaman Üniversitesi


Dr. Âdem Levent/ Uludağ Üniversitesi


Dr. İhsan Kutlu/ Sakarya Üniversitesi

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Âdem Aygün/ Viyana Krems Uygulamalı Eğitim Bilimleri Üniversitesi


Dr. Ayhan Ercüment/ Muş Alparslan Üniversitesi


Dr. Aykut Sığın/ Aksaray Sosyolojisi


Doç. Dr. Bahset Karslı/ Akdeniz Üniversitesi


Prof. Dr. Celaleddin Çelik/ Erciyes Üniversitesi


Dr. Âdem Levent/ Uludağ Üniversitesi


Doç. Dr. Emin Yaşar Demirci/ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi


Prof. Dr. Erdal Baykan/ Necmettin Erbakan Üniversitesi


Prof. Dr. Ejder Okumuş/ Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi


Prof. Dr. Erkan Perşembe/ Ondokuz Mayıs Üniversitesi


Dr. Fatma Çakmak/ Harran Üniversitesi


Prof. Dr. Kemal Ataman/ Marmara Üniversitesi


Doç. Dr. Mustafa Bakırcı/ Giresun Üniversitesi


Prof. Dr. Mehmet Akgül/ Necmettin Erbakan Üniversitesi


Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit/ Balıkesir Üniversitesi


Prof. Dr. Mustafa Tekin/ İstanbul Üniversitesi


Dr. Necdet Subaşı/ MEB


Doç. Dr. Ramazan Akkır/ Namık Kemal Üniversitesi


Prof. Dr. Suvat Parin/ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi


Prof. Dr. Talip Küçükcan/ Marmara Üniversitesi


Prof. Dr. Vejdi Bilgin/ Uludağ Üniversitesi