Owner on Behalf of the Institute for Economic, Cultural and Social Studies

Dr. Mustafa GÜNERİGÖK

Chief Editor

Dr. Abdullah İNCE

Language Editor

Dr. Ayşe Elmalı KARAKAYA

Field Editors

Dr. Hamit AKTÜRK


Dr. İhsan KUTLU


Dr. Âdem LEVENT

Yayın Kurulu

Dr. Abdullah İnce/ Sakarya Üniversitesi


Dr. Mustafa Günerigök/ Sakarya University


Dr. Ayşe Elmalı Karakaya/ Sakarya University


Dr. İsmail Akyüz/ Sakarya University


Dr. Hamit Aktürk/ Adıyaman University


Dr. Âdem Levent/ Uludağ ÜUniversity


Dr. İhsan Kutlu

Advisory Board

Prof. Dr. Âdem Aygün/ Viyana Krems Uygulamalı Eğitim Bilimleri University


Dr. Ayhan Ercüment/ Muş Alparslan University


Dr. Aykut Sığın/ Aksaray Sosyolojisi


Doç. Dr. Bahset Karslı/ Akdeniz University


Prof. Dr. Celaleddin Çelik/ Erciyes University


Dr. Âdem Levent/ Uludağ University


Doç. Dr. Emin Yaşar Demirci/ Van Yüzüncü Yıl University


Prof. Dr. Erdal Baykan/ Necmettin Erbakan University


Prof. Dr. Ejder Okumuş/ Ankara Sosyal Bilimler University


Prof. Dr. Erkan Perşembe/ Ondokuz Mayıs University


Dr. Fatma Çakmak/ Harran University


Prof. Dr. Kemal Ataman/ Marmara University


Doç. Dr. Mustafa Bakırcı/ Giresun University


Prof. Dr. Mehmet Akgül/ Necmettin Erbakan University


Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit/ Balıkesir University


Prof. Dr. Mustafa Tekin/ İstanbul University


Dr. Necdet Subaşı/ MEB


Doç. Dr. Ramazan Akkır/ Namık Kemal University


Prof. Dr. Suvat Parin/ Van Yüzüncü Yıl University


Prof. Dr. Talip Küçükcan/ Marmara University


Prof. Dr. Vejdi Bilgin/ Uludağ University