Yazar Rehberi

  • Sosyal Sağlık Mart ve Eylül aylarında yılda iki sayı olarak yayımlanan akademik bir dergidir.
  • Sosyal hizmet, sosyoloji, psikoloji, sosyal refah ile ilgili makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.
  • Araştırma makalesi, derleme makaleler, çeviri ve kitap kritiği türlerinde çalışmalar  değerlendirmeye kabul edilmektedir.
  • Alıntı ve kaynak gösterimi için APA 6 kullanılmalıdır.
  • Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur.
  • Makalelerin 100-250 kelimelik öz/abstract ile birlikte en az üç en fazla beş anahtar kelime içermesi talep edilir.
  • Makale yüklenmeden önce isim ve kurum bilgileri silinmelidir.
  • Makaleyi sisteme yüklemek için Makale Gönder kısmındaki adımları takip ediniz.

Yazım Kuralları

Makale taslak dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.

Dergiye yayımlanması için gönderilen yazılarda aşağıdaki biçimsel esaslara uyulmalıdır.

• Makaleler Türkçe veya İngilizce yazılmalıdır.

• Gönderilen metin daha önceden yayımlanmamış ve herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamış olmalıdır (veya Editöre Notlar kısmında bir açıklama yapılmalıdır).
• Gönderi dosyası Microsoft Word dokümanı dosyası biçiminde olmalıdır.
• Mevcut olduğu durumlarda referansların URL’leri verilmelidir.
• Metin; 1,15 satır aralıklı, 12 punto, Calibri ile yazılarak, altını çizme yerine italik kullanılmış (URL adresleri hariç) ve tüm şekil, resim ve tablolar metin içinde uygun kısımlara yerleştirilerek teslim edilmelidir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyaları (JPG veya TIFF formatında ) ek dosya olarak gönderilmelidir.
• Makalenin başlığı, makalenin içeriğine uygun ve anlaşılır olmalıdır. Tüm başlıklar kalın yazı tipinde yazılmalıdır.
• Araştırma için sağlanan bireysel veya kurumsal mali desteklerle ilgili teşekkür yazıları makalenin sonunda ayrı bir bölümde yer almalıdır.
• Matematiksel ifadeler “Denklem Düzenleyicisi” kullanılarak yazılmalıdır. Matematiksel ifadeler parantez içinde numaralandırılmalıdır.


• Makale aşağıda verilen sırada düzenlenmelidir.

a.) Öz: Özün uzunluğu en az 100 en fazla 250 kelime olmalıdır. En az üç en fazla beş kelimeden oluşacak anahtar kelimeler ile öz arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.

b.) Abstract: İngilizce olarak hazırlanmış öz. 100 – 250 kelime aralığında olmalı. En az üç en fazla beş anahtar kelime bulunmalı

c.) Ana Metin: Makale, bir giriş bölümü ile başlamalıdır. Bu bölüm tüm okuyucular dikkate alınarak yazılmalıdır. Özellikle araştırma makaleleri IMRD formatında biçimlendirilmelidir.

Ana metin alt başlıklara sahip olabilir. ( 2.1, 2.1.1.)

Referanslar – Kaynakça

Referanslar APA 6 kaynak gösterme esasları doğrultusunda hazırlanmalıdır. Metin içi gönderme ve atıflar tam metnin diline uygun verilmelidir. Türkçe tam metin için Türkçe kaynak gösterme usul ve esasları, İngilizce tam metin için İngilizce kaynak gösterme usul ve esasları dikkate alınmalıdır.

Kaynakça: Calibri, tek satır aralığı, önce-sonra 6 nk olacak şekilde verilmelidir. Asılı 1,25.

Ekler **

Ana metinde yer verilmeyen ek tablo, şekil, grafik ve resimler kaynakça sonrasında yeni bir sayfada verilmelidir. Her bir ek için Ek 1., Ek 2. gibi sınıflandırılmalı ve her bir ek ayrı ayrı başlıklandırılmalıdır.

* Tartışma, Sonuç ve Öneriler yazarlar tarafından tek başlık altında toplanabileceği gibi ayrı ayrı da verilebilir.

** Teşekkür ve Ek bilgileri yer alması durumunda bu başlıklar Giriş, Yöntem gibi ana başlık şeklinde verilmelidir.

Tablo ve Şekiller

Tablo ve Şekil başlık ve metin özellikleri Şablon içerisindeki örneklerdeki yapı dikkate alınarak verilmelidir.

REFERANS ÖRNEKLERİ

APA 6.0 Referans örneklerini içeren dokümana buradan ulaşabilirsiniz. Yazım ve Dil Editörlerimiz ilgili dokümanı baz alarak makalelere ait değerlendirmelerini gerçekleştirmektedir.