Gönderilecek yazılarda; alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir makale olması veya daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan bir inceleme olma şartı aranır.

  • Yayın Kurulu, dergiye gönderilen eserlerin öncelikle yayın ilkeleri ile kapsamı, bilimsel içerik ve şekil açısından inceler.
  • Dergimize gönderilen yazılar, önce Yayın Kurulu’nca dergi ilkelerine uygunluk açısından incelenir. Uygun bulunan çalışmalar editör tarafından yazım ve dil editörlerine aktarılır. Yazım ve dil uygunluğuyla gerektiği takdirde düzeltmeler için çalışma yazarına iade edilir. Yazar, çalışmasını düzenleyerek yeniden gönderir. Editör, çalışmayı alan editörüne iletir. Alan editörü ilk etapta iki hakeme çalışmayı gönderir. Hakem dönüşlerine göre ihtiyaca binaen üçüncü bir hakem yazıya davet edilir. En az iki olumlu hakem değerlendirmesi alan çalışma (hakem yorumlarına göre düzenlemelerden sonra) Yayın Kurulu’nun nihai kararıyla yayınlanır. Tüm süreç baş editörün kontrolünde ilerler. Bir çalışmanın azami değerlendirme süresi üç ay olarak takdir edilmiştir.
  • Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.
  • Sosyal Sağlık’a makale gönderen yazarlar etik ihlal yapmadıklarını beyan etmiş sayılırlar.