Amaç

Sosyal Sağlık Dergisi toplumsal iyilik halinin artırılabilmesine bilimsel katkı sunabilmek amacıyla yayınlanmaktadır.

Kapsam

Dergide başta sosyal hizmet, sosyoloji, psikoloji olmak üzere sosyal refah ve sosyal politika gibi alanlarda hazırlanmış olan akademik ve nitelikli çalışmalara yer verilmektedir.