Ekonomik, Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Adına Sahibi

Dr. İsmail AKYÜZ

Baş Editör

Dr. İhsan KUTLU

Yazım ve Dil Editörleri

Hülya YILDIZ – Fatmanur ALSANCAK

Alan Editörleri

H. Zahid KARA – Dr. Hasan H. TAYLAN – Dr. Mustafa GÜNERİGÖK

Yayın Kurulu

Dr. Abdullah İnce/ Sakarya Üniversitesi


Dr. Muzaffer Üzümcü / Namık Kemal Üniversitesi


Dr. İsmail Akyüz/ Sakarya Üniversitesi


Dr. İhsan Kutlu / Sakarya Üniversitesi


Dr. Hasan H. Taylan / Sakarya Üniversitesi


H. Zahid Kara / Sakarya Üniversitesi

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abdullah Işıklar / Bursa Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Abdülkadir Şenkal / Kocaeli Üniversitesi

Prof. Dr. Bedrettin Kesgin / Yalova Üniversitesi

Prof. Dr. Fatih Savaşan / Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu / Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail Barış / Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. Orhan Koçak / İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Lütfi Sunar / İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Tarık Tuncay / Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Yahya Mustafa Keskin / Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Prof. Dr. Yusuf Genç / Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Hasan H. Taylan / Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Miraç Burak Gönültaş / Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Doç. Dr. Vehbi Ünal / Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Başcıllar / Malatya Turgut Özal Üniversitesi

Dergi Sekretaryası

H. Zahid Kara – Zeynep Atalay